Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOÀNG NỮ VƯƠNG THẢO NGUYÊN

xuất xứ Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y

  • Địa chỉ: Kim Bôi, Liên Hoa, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
  • Nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • Ngày công bố: 13/04/2022
  • Mã hồ sơ: 21.09.28.166457.DKCB
  • Số tiếp nhận: 2233/2022/ĐKSP


Chú ý: Thông tin trên trang duocpham.com chỉ có tính chất tham khảo, không tự ý áp dụng, nếu không có sự đồng ý của bác sỹ.

Đối với nội dung sản phẩm: Nhiều sản phẩm có thể nội dung chưa được cập nhật chính xác, vì vậy mọi thông tin liên hệ để cập nhật lại sản phẩm xin gửi info@duocpham.com